Kaposvári Gyula

Nevezetes épületeink
Az egykori Gyömörey-féle lakóház
[Szolnok, Szabadság tér 3.]

(Új Néplap, I/97. 1990. júl. 31. p. 4.)

A Szabadság téren járókelők meglepődve vehetik észre, hogy új ruhába öltözött a 3-as számú egyemeletes épület, az egy évszázadnál régibb homlokzata a Tisza-hídon érkezők figyelmét is rögtön magára vonja.

Mennyivel nagyobb feltűnést kelthetett épülésekor, ahogyan ezt 1887-ben dr. Somogyi Ignác gimnáziumi tanár Szolnok leírásában papírra vetette: "... a főutcán jól és ízlésesen épült házak között haladunk s nemsokára két monumentális épülethez érünk. A balkéz felőli a régi törvényszéki épület (ma Varga Katalin Gimnázium). A másik pedig az új megyeháza, egyemeletes díszes épület. Belső berendezése is elegáns és díszes, hangversenyekre és más mulatságokra váltig használtatik. Az út innen Gyömörey úr csinos háza mellett a várba vezet, mely kellemesebb és jobb levegőjű, mint a nagyváros."

Gyömörey Félix földbirtokos 1878-80 között Szolnok város polgármestere volt, 1884-től a Függetlenségi Párt helyi elnöke, amikor az építkezésbe kezdett. A munkálatok végzésére valószínűleg azt a budapesti Nay és Strausz műépítő céget kérte fel, akik Szolnokon az „egykori Kintzler-palotát” emelték. Ha ugyanis a Gyömörey-lakóház emeleti részét egybevetjük a Tervező Iroda és a Csemege-bolt közti lakóház emeleti ‒ épen maradt ‒ részével, meglepő hasonlóságot találunk. A századvégi késő eklektikus stílusban készült főhomlokzat nyugodt ritmusát, a hat kereteit ablakot az alatta húzódó párkánnyal. Az ablakok fölötti ívelt szemöldökpárkányokon itt nem kígyós bothoz hasonló építmény, hanem egy-egy stilizált női fej található. Érthető is, mert ennek a háznak a földszintjén nem voltak bolthelyiségek, s nem kellettek a kereskedelemre utaló motívumok.

A Gyömörey-féle lakóház homlokzata sokkal pompázatosabb, több rajta a figurális ábrázolás is. A középső két ablak fölött díszes vasrácsos erkély, alatta három falpillér, gyámköves fejezetén egy-egy férfi-, illetve női fejjel.


Az épület történetéhez tartozik, hogy későbbi tulajdonosáról Schreiber-ház volt a neve 1950-ben, az államosítás után a Szolnoki Magasépítő Vállalat irodának használta. A szakszerű renoválását a Szolnoki Városgondnokság végeztette. A kép előterében a szolnoki csata emlékműve látható. Rajta a felirat: „A HAZA SZABADSÁGÁÉRT /A SZOLNOKI CSATATÉREN / MÁRTIUS 5. 1849. / ELESETT HONVÉDEK EMLÉKÉRE /A BAJTÁRSAK ÉS A HÁLÁS/ HONVÉDEK EMLÉKÉRE/ A BAJTÁRSAK ÉS A HÁLÁS/HONFIAK ÉS LEÁNYOK/ MDCCCLXVIII.”

Gerenday Antal szobrász faragta sóskúti mészkőből, a tervét Borosnyai László, Külső-Szolnok megye honvédegyletének elnöke adta. Az emlékmű tetején az 1849/49-es szabadságharc katonai jelvényei fölött Magyarország, illetve Külső-Szolnok megye címére van kőbe faragva, cserkoszorúval körülvéve, legfelül a magyar szent korona. Amikor az alapokat készítették, ónból készült ládába örök emlékezetül elhelyezték Horváth Mihály: „Magyarország függetlenségi harcának története” című nagyszerű művét. Nem véletlen, hogy a híd előtti térnek a neve előbb Honvéd tér, majd Szabadság tér lett. Nem véletlen, hogy e helyhez kötődött a szolnokiak két legkedveltebb ünnepe: a Március 15-e és az Október 6-a.

Az egész város felvonult akkoriban a Szabadság térre. Büszke lehetett az a kiváló szavaló diák, vagy tanár, aki felállhatott az emlékmű talapzatára az ünnepi vers, vagy az ünnepi beszéd elmondására. Az ünnepség után a város minden egyletében, vendéglőjében halvacsora rendezésére került sor, amelyen a tagok családdal együtt vettek részt.

Az egykori Gyömörey-féle lakóház. (http://www.szolnokvedo.hu/fotoa/imgszabadsag/s01.jpg)
Az egykori Gyömörey-féle lakóház (balra) látképe a Tisza-hídról. - További képek: www.szolnokvedo.huFotók: Kósa Károly, 2009.

Postai cím: 5001 Szolnok Pf. 67. | Cím: 5000 Szolnok Templom utca 4. | Telefon: 56/411-614 | Telefax: 56/512-699 | E-mail: info@jnszmek.hu | Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 14:00-16:00 | Bankszámlaszám: 10404508-45057647-00000000